Vyhledávání:

rozšířené

0 položek za 0 Kč

Záruka a servis

Záruční doba začíná běžet ode dne předání zboží kupujícímu nebo konečnému uživateli při prodeji. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců. Zjistí-li kupující při převzetí zboží vady, musí tyto skutečnosti sdělit vždy písemně a doporučeně, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zboží. Ke zboží kupující přiloží fakturu a doklad o zaplacení zboží. Formulář na reklamaci zde ke stažení.
Reklamační list musí obsahovat datum dodání zboží, název výrobku, reklamované množství, popis závady a návrh na vyřízení reklamace. Prodávající je povinen vyjádřit se k reklamaci do 14 dnů ode dne jejího obdržení. V případě neshody mezi prodejcem a kupujícím, je možné využít mimosoudní řešení spotřebitelských sporů (ADR) přes Českou obchodní inspekci. Stránky ČOI uvádí "Vládou schválená novela zákona o ochraně spotřebitele přináší spotřebitelům novou variantu řešení jejich sporů, která bude rychlejší a finančně méně náročná oproti stávajícím způsobům (zejména soudnímu řízení). Jedná se o ucelený systém mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, do kterého bude zapojena Česká obchodní inspekce jako obecný subjekt mimosoudního řešení sporů, a další specializované orgány, které již v současnosti řeší spory spotřebitelů mimosoudní cestou – Finanční arbitr, Český telekomunikační úřad a Energetický regulační úřad." Kupující se mohou obracet na ČOI přes její stránky zde k nahlédnutí.
Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit bez udání důvodu, do 14 dnů od převzetí zboží. Může tak učinit taktéž ještě před jeho převzetím. Při odstoupení před převzetím, je nutné to prodejci co nejdříve oznámit, aby zboží nejlépe vůbec nezasílal. Není li dodávka kompletní, lhůta pro odstoupení běží až od převzetí posledního zboží. Je-li předmětem kupní smlouvy poskytování služby, počítá se lhůta 14 dní od uzavření smlouvy. Odstoupení se týká distančních smluv, při kterých se kupující a prodávající osobně nesetkají, ale uzavírají je např. elektronickou cestou, po telefonu nebo v zásilkovém obchodě. Odstoupení od smlouvy se nedá uplatnit na zboží upravené a vyrobené na zakázku, předem schválené kupujícím. Formulář na odstoupení od kupní smlouvy zde ke stažení.

Adresa pro vyřízení reklamace: RIK-FER CZ s.r.o., Hovorany 825, 696 11 Hovorany, obchod@rikfer.cz, +420 518 375 085 Dle ustanovení § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, má kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací, typicky poštovné. Konkrétně "Kdo má právo reklamovat zboží pro vady, náleží mu i náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva." Uvedené právo se vztahuje na případy uznané reklamace, tedy reklamace vyřízené opravou, výměnou věci a odstoupením od kupní smlouvy.
Náklady na odeslání zboží určené k reklamaci hradí kupující, v případě uznané reklamace má kupující právo na jejich proplacení, sepsáním žádosti o náhradu nákladů spojených s dopravou zboží k prodávajícímu, typicky poštovné.

 

Provozovatel
 • RIK-FER CZ s.r.o.
  Hovorany 825
  696 12 Hovorany
 • IČO: 26272784
  DIČ: CZ26272784
 • Fax: 518 375 582
  Tel.: 518 375 085
 • HOT-LINE
 • Objednávky zboží - expedice:  
  Tel.: +420 518 375 085
  Tel.: +420 777 756 461
  Fax:+420 518 375 582
  Kovářství - zakázková výroba:
  Tel.: +420 518 375 262
  Tel.: +420 518 375 425
  Fax: +420 518 375 582  
  Prodejna - otvírací doba:
  Pondělí-pátek od 6:30-15:30 hod.
   
  Chcete příjít jindy? Zvolejte.  
  GSM souřadnice: 48°57´20.779"N  17°0´21.172"E Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 40890. Datum zápisu 16. ledna 2002.